Forum za međunarodno i uporedno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu sa zadovoljstvom predstavlja uspešno završenu prvu konferenciju za mlade istraživače na temu Between National and International – Contemporary Challenges and Prospects. Konferencija je održavan 25. i 26. marta 2022. godine. Uvodnu reč je imao profesor Marko Milanović, s Pravnog fakulteta Univerziteta u Notingemu, a zaključnu profesor Stiven Ratner, s Pravnog fakulteta Univerziteta u Mičigenu.

Cilj ove konferencije je bio da mladim istraživačima – studentima poslediplomskih i posledoktorskih studija i docentima – pruži posebnu priliku da predstave svoje radove i na njih dobiju relevantne komentare, kao i da im olakša uključivanje u akademsku zajednicu. Jedanaest mladih istraživača bilo je pozvano, na osnovu postupka anonimne dvostruke recenzije apstrakata, da izloži svoje radove. Bilo je pet panela, od kojih su dva bila posvećena temi tranzicione pravde, koja je u pozivu za prijavu na konferenciju bila označena kao tema od posebnog interesa. Ovaj deo programa konferencije je podržao UNDP uz podršku Vlade UK.

Nakon izlaganja mladih istraživača, starije kolege – Narin Gazarijan (Univerzitet Radbaud), Tara Van Ho (Univerzitet Eseks), Aleksandra Čavoški, (Univerzitet Birmingem), Miodrag Jovanović (Univerzitet u Beogradu), Marko Milanović (Univerzitet Notingem), Miloš Hrnjaz (Univerzitet u Beogradu) i Violeta Beširević (Univerzitet Union Beograd) – dale su detaljne komentare radova.  Svaki panel je pratila opšta diskusija.

Program konferencije je dostupan na stranici Forum za međunarodno i uporedno pravo, ovde.

Naučni odbor konferencije su činili Matej Avbelj (Nova Univerza Ljubljana), Aleksandra Čavoški,  (Univerzitet Birmingem), Filip Ejdus (Univerzitet u Beogradu), Miodrag Jovanović (Univerzitet u Beogradu), Andreas Miler (Univerzitet Incbruk), Jelena Subotić (Univerzitet Džordžija Stejt) I naše profesorke Violeta Beširević i Tatjana Papić.

Svi zainteresovani koji žele da pogledaju snimak konferencije treba da se obrate Tatjani Papić na tatjana.papic@pravnifakultet.rs.