Opšte informacije
Telefon: +381 (0)11 2095 502
Email: info@pravnifakultet.rs

Dekanica
Prof. dr Violeta Beširević
Telefon: +381 (0)11 2095 544
Email: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs

Administrativni sekretar dekanata
Ana Stanković
Telefon: +381 (0)11 2095 502
Email: ana.stankovic@pravnifakultet.rs

Prodekan za nastavu
Prof. dr Marko Božić
Telefon: +381 (0)11 2095 502
Email: marko.bozic@pravnifakultet.rs

Prodekanica za nauku
Prof. dr Jelena Arsić
Telefon: +381 (0)11 2095 502
Email: jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Sekretar
dipl. prav. Ivana Ilić
Telefon: +381 (0)11 2095 595
Email: ivana.ilic@pravnifakultet.rs

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO EKONOMSKE POSLOVE

Menadžer
dipl. ekon. Goran Ćelić
Telefon: +381 (0)11 2095 565
Email: goran.celic@pravnifakultet.rs 

BIBLIOTEKA

Bibliotekar
mast. pravnik Ksenija Mitrović
Telefon: +381 (0)11 2095 521
Email: ksenija.mitrovicgrujic@pravnifakultet.rs

Knjižničar
Olivera Golubović
Telefon: +381 (0)11 2095 521
Email: olivera.golubovic@pravnifakultet.rs

SLUŽBA ZA OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE

Sekretar postdiplomskih studija i organa fakualteta
dipl. prav. Uroš Jovanović
Telefon: +381 (0)11 2095 566
Email: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs

IT služba – Informatičar
Spec. struk. inž. elektr. i računar. Zlatan Stojanović
Telefon: +381 (0)11 2095 591
Email: zlatan.stojanovic@pravnifakultet.rs

IT služba – Sistem Administrator
Marko Cenić
Telefon: +381 (0)11 2095 591
Email: marko.cenic@pravnifakultet.rs

Skriptarnica
Marko Barjaktarević, Marko Vrtača
Telefon: +381 (0)11 2095 530
Email: marko.barjaktarevic@pravnifakultet.rsmarko.vrtaca@pravnifakultet.rs

STUDENTSKA SLUŽBA

Šef administrativnog osoblja studentske službe
Vojislav Isailović
Telefon: +381 (0)11 2095 581
Email: vojislav.isailovic@pravnifakultet.edu.rs

Koordinator studentske službe
Dragana Marjanović
Telefon: +381 (0)11 2095 581
Email: dragana.marjanovic@pravnifakultet.rs

Referent studentske službe
Danijela Jokić
Telefon: +381 (0)11 2095 540
Email: danijela.jokic@pravnifakultet.rs

Referent studentske službe
Jelena Radojčević
Telefon: +381 (0)11 3196 377
Email: jelena.radojcevic@pravnifakultet.rs

Portirska služba
Mile Bjelić, Radoslav Jovković, Tomislav Vulović
Telefon: +381 (0)11 2095 599