Od samog početka rada, biblioteka je koncipirana tako da svojim korisnicima pruža nivo usluga najvišeg kvaliteta. Elektronski katalog je formiran u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije, tako da smo uključeni u veliku porodicu biblioteka koje rade u programskom paketu COBISS po svim međunarodnim standardima. Automatizovana pozajmica pruža niz pogodnosti našim korisnicima. Jedna od najvažnijih jeste to što ih program obaveštava da li se knjiga nalazi u biblioteci ili je data na čitanje.

Bibliotečki fond se kontinuirano uvećava putem kupovine, poklona i razmene sa bibliotekama iz zemlje i inostranstva. Fond je naročito bogat literaturom na nemačkom jeziku zahvaljujući saradnji sa nemačkim i švajcarskim fakultetima i drugim institucijama.

U sklopu biblioteke se nalazi čitaonica sa sedamdeset radnih mesta i dva kompjutera, a u neposrednoj blizini je učionica sa kompjuterima.