Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd ima zadovoljstvo da obznani osnivanje Foruma za međunarodno i uporedno pravo, svoje nove platforme za akademsku debatu. Kroz ovaj forum, PFUUB želi da podrži i olakša razmenu ideja koje se tiču tema međunarodnog i uporednog prava. Rad Foruma će zasnivati na četiri osnovne programa: (1) gostujuća predavanja, (2) studentske radionice, (3) naučni skupovi i (4) obogaćivanje fonda Biblioteke PFUUB.

Gostujuća predavanja

Međunarodno pravo u praksi – iz perspektive advokata, Senka Mihaj, dr Vladimir Đerić, 29. novembar 2022.

Studentske radionice

U školskoj 2021/2022. godini, Forum će organizovati dvomesečnu studentski radionicu o tranzicionoj pravdi, koja pruža studentima mogućnost usavršavanja na ovu temu, uključujući i pravničke veštine relevatne za argumentovanje, kritičko sagledvanje i prezentaciju ideja. Radionica će se održavati u novembru i decembru 2021.

Rad radionice je podržao UNDP i Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Više detalja ovde.

Naučni skupovi

Od 25-26. marta 2022. godine, Forum organizuje naučnu konferenciju za mlade istraživače na temu “Between National and International – Contemporary Challenges and Prospects”

Konferencija je isključivo namenjena mladim istraživačima – studentima poslediplomskih i posledoktorskih studija i docentima – u želi da se im pruži posebnu priliku da predstave svoje radove i na njih dobiju relevatne komentre, kao i da im olakša uključivanje u akademsku zajednicu.

Uvodnu reč će imati profesori Stiven Ratner, s Pravnog fakulteta Unierziteta u Mičigenu, i Marko Milanović, s Pravnog fakulteta Univerziteta u Notingemu.

Više detalja o konferenciji ovde.

Obogaćivanje bibliotečkog fonda PFUUB

Forum stremi da obogati kolekciju knjiga Bibiloteke PFUUB iz oblasti međunarodnog i uporednog prava. Kroz velikodušnu UNDP Srbija i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva nabavljeno je novih 25 naslova, koje će koristiti polaznici studentske radionice o tranzicionoj pravdi, ali će oni biti dostupne i ostalim nastavnicima, studentima i javnosti u Bibiloteci PFUUB.