Osnovne akademske studije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje jedan studijski program osnovnih akademskih studija pod nazivom Osnovne akademske studije prava (OASP). Studije traju četiri godine (osam semestara), imaju obim od 240 ESPB. Studijski program, koncipiran kao program opšteg tipa, pokriva celokupno područje pravne struke i rada uprave, pravosudnih organa, drugih institucija, privrednih subjekata itd.Cilj studijskog programa usklađen je sa misijom Fakulteta i svrhom studijskih programa regulisanom u Statutu ustanove. Završetkom studija student stiče šesti nivo (podnivo 2) kvalifikacija prema važećem zakonskom nacionalnom okviru kvalifikacija i akademsko zvanje diplomirani pravnik, što je istovremeno pretpostavka za polaganje pravosudnog i drugih stručnih ispita i za zapošljavanje na odgovarajućim poslovima u pravosuđu, upravi i privredi. Na OASP mogu se upisati oni koji imaju najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (stečen nivo četiri kvalifikacija prema nacionalnom okviru i položena opšta ili stručna matura) ili su prema ranijim propisima stekli stručnu spremu ekvivalentnu četvrtom nivou nacionalnog okvira kvalifikacija.

Master akademske studije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje studijski program master akademskih studija pod nazivom Master akademske studije prava (MASP). Ovaj studijski program predstavlja nadogradnju programa koji se ostvaruje na prvom nivou akademskih studija u obimu od 240 ESPB i sa koga studenti imaju direktnu prohodnost na master akademske studije.

Studije MASP traju jednu godine (dva semestra), imaju obim od 60 ESPB i omogućavaju studentima da se odluče između različitih studijskih modula. U studijskom programu ostvarena je interakcija između različitih grana prava i pravnih disciplina, kako bi studenti, prema vlastitim potrebama i interesovanjima, mogli steći uvid u njihovu međusobnu povezanost, čime se, s druge strane, podstiče interdisciplinarno izučavanje tzv. graničnih oblasti pravne nauke. Master akademske studije prava pružiće studentima vrhunska stručna i teorijska znanja zahvaljujući kojima će moći da rešavaju najsloženije pravne probleme što je od značaja za sve pravničke profesije, a posebno za pravnike koji treba da obavljaju poslove na rukovodećim radnim mestima u državnoj upravi, u pravosuđu, drugim organizacijama ili u pravnim službama u privrednom sektoru, u okvirima javno beležničke službe, delatnosti javnih izvršitelja, advokata i drugih organizacija.

Doktorske akademske studije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje studijski program doktorskih akademskih studija pod nazivom Doktorske studije prava (DSP), obima 180 ESPB, u trajanju od tri godine (šest semestara), kojim se zaokružuje proces obrazovanja pravnika. Studije imaju naglašenu naučno-istraživačku komponentu koja omogućava kritičko vrednovanje postignuća u oblasti prava. Studijski program pokriva celokupno područje pravne nauke, savremen je i kompatibilan sa sistemima doktorskih studija u evropskim akademskim sredinama (posebno u okviru kontinentalnog pravnog područja), a temelji se na razvoju kreativnog istraživanja iz područja nacionalnog, evropskog, međunarodnog i uporednog prava.