Forum za međunarodno i uporedno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu predstavlja svoju prvu konferenciju za mlade istraživače na temu “Between National and International – Contemporary Challenges and Prospects.”

Program