Odluke organa Fakulteta u 2023. godini

Savet Fakulteta

ODLUKA o visini školarine za školsku 2023/24. godinu (Odluka br. 7-4-1/2023. od 11.05.2023.)

Studentski parlament

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove Studentskog parlamenta (Odluka Studentskog parlamenta br. 35/23 od 16.03.2023.)


Odluke organa Fakulteta u 2022. godini

Savet Fakulteta

ODLUKA o izmenama i dopunama Statuta PFUUB (Odluka Saveta br. 7-8-1/2022 od 27.12.2022. godine)


ODLUKA o visini školarine za školsku 2022/23 godinu (Odluka Saveta br. 7-4-1/2022 od 23.05.2022. godine)


ODLUKA o visini školarine za studente sa drugih visokoškolskih ustanova koji se upišu na Fakultet od 1. jula do 30. septembra 2022. godine (Odluka Saveta br. 7-4-2/2022 od 23.05.2022. godine)


Odluke organa Fakulteta u 2021. godini

Nastavno-naučno veće

ODLUKA o izmeni i dopuni odluke br. 6-173-10-10/2020 od 08.10.2020. godine (Odluka br. 6-178-2-12/2021 od 08.02.2021. godine)


ODLUKA o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu izvođenja kratkog programa studija (Odluka br. 6-178-2-11/2021 od 08.02.2021. godine)


ODLUKA o imenovanju članova uredništva časopisa “Pravni zapisi” (Odluka br. 6-178-2-7/2021 od 08.02.2021. godine)


ODLUKA o izmenama i dopunama Pravilnika o izdavanju naučnog časopisa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu “Pravni zapisi” (Odluka br. 6-178-2-6/2021 od 08.02.2021. godine)