Prijava na konkurs za treći upisni rok na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2023/2024 vršiće se od 18. do 22. septembra 2023. godine. Polaganje testa će se obaviti 25. septembra 2023. godine od 10 časova.

Sve informacije o upisu i o online prijavi koju već sad možete poslati dostupne su na https://pravnifakultet.edu.rs/upis-oasp/ ili putem telefona  011/2095-581 i 011/2095-540.