UKRATKO O NAMA

 • Studiraćete na akreditovanom pravnom fakultetu čiji diplomirani studenti nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita mogu da se upišu u bilo koju advokatsku komoru u Republici Srbiji.
DETALJNIJE

 • Učićete u malim grupama, u prijateljskom okruženju i naučiti zahvaljujući posvećenim profesorima i asistentima sa izuzetnim referencama.
 • Steći ćete dragocena iskustva kroz naše programe prakse u sudovima, advokatskim kancelarijama, organima uprave, privrednim društvima i drugim organizacijama.
 • Već tokom studija bićete osposobljeni da obavljate pravne poslove u okviru programa različitih pravnih klinika koje se realizuju na fakultetu.
 • Na raspolaganju su vam savremeno opremljena kompjuterska sala, biblioteka i čitaonica. Fakultetska biblioteka raspolaže sa preko 12.000 naslova kako domaće, tako i strane pravne literature. Naši studijski programi omogućavaju nastavak školovanja u inostranstvu.
 • Svake godine podržavamo naše najbolje studente kroz stipendije i nagrade.
 • Mi ćemo vas znati po imenu, podsticati vas da budete najbolji i ponositi se vašim uspehom!

Detaljnije informacije o fakultetu kao i o studijskom programu osnovnih akademskih studija prava možete pogledati u flajeru.


KO SE MOŽE PRIJAVITI

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.

DETALJNIJE

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata testa provere sposobnosti i sklonosti pravu.


PRIJAVA

Prijava na konkurs za upis novih studenata vršiće se od 5. do 30. juna 2023. godine i od 1. do 8. septembra 2023. godine. Prilikom prijave podnose se sledeća dokumenata:

DETALJNIJE

 • svedočanstva za sva četiri razreda srednje škole (overene kopije),
 • diploma o stečenom srednjem obrazovanju (overana kopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • prijavni list (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta),
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Prijavu na konkurs možete izvršiti i putem online prijave.


PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit obuhvata polaganje testa opšte informisanosti i sklonosti pravu (primer testa možete pogledati na sajtu Fakulteta, u sekciji „Upis 2023/2024”). Polaganje testa će se obaviti 4. i 11. jula 2023. godine u 10 časova i 12. septembra 2023. godine. Redosled kandidata objavljuje se narednog dana od dana polaganja.

DETALJNIJE

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Primeri testova provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu. Ukupan broj bodova koji se može osvojiti po oba osnova je najviše 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu kandidat može steći do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.


UPIS

 

Upis primljenih studenata obavlja se u periodu od 7. do 14. jula 2023. godine (za kandidate koji su polagali prijemni ispit u julu) odnosno od 18. do 26. septembra 2023. godine (za kandidate koji polažu prijemni ispit u septrembru). Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita. Troškovi upisa uplaćuju se u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate).

DETALJNIJE

 

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 1. Svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diploma (overene fotokopije),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Indeks – dobija se u Studentskoj službi Fakulteta,
 4. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 5. Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 6. Dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (Iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom. U slučaju plaćanja na rate iznos koji je potrebno uplatiti prilikom upisa na ime prve rate iznosi 400 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu je 160-322641-19.
Poziv na broj – ime i prezime studenta


ŠKOLARINA

Školarina iznosi 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate) po godini studija, ukoliko se uplati u celosti.

DETALJNIJE

Školarina se može platiti i u deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate) po godini studija. Školarina na osnovnim studijama za brata ili sestru već upisanog studenta umanjuje se za 30% dok su oboje na studijama. U cenu školarine osnovnih studija uračunati su i udžbenici, prijavljivanje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog usavršavanja studenata.

Oslobađanje obaveze plaćanja školarine/politika afirmativnih mera PFUUB

U skladu sa politikom afirmativnih mera Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu jedan pripadnik romske nacionalne manjine koji uspešno položi prijemni ispit biće oslobođen obaveze plaćana školarine i drugih naknada u toku školovanja.

Upis kandidata pripadnika romske nacionalne manjine, kroz politiku afirmativnih mera podrazumeva da kandidati prilažu fakultetu, pored propisane dokumentacije, preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Za preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine posetite
https://romskinacionalnisavet.org.rs/upis-pripadnika-romske-nacionalne-manjine-na-visokoskolse-ustanove/

Posle završenog polaganja prijemnog ispita, kandidati koji su pripadnici romske nacionalne manjine rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje PFUUB upisuje jednog kandidata bez obaveze plaćanja školarine i drugih naknada u toku školovanja. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima koji nisu oslobođeni plaćanja školarine.


KONTAKTIRAJTE NAS

Za sve dodatne informacije vezane za upis na osnovne akademske studije prava možete nas kontaktirati putem brojeva telefona 011/2095-502 i 011/2095-540 ili putem email adrese prijava@pravnifakultet.edu.rs.

DETALJNIJE