Fakultet je osnovan 2001. godine, a prva generacija studenata upisana je 2002. godine. Registrovan je rešenjem Ministarstva prosvete i sporta RS broj 612-00-295/2001-04 od 1. novembra 2001. godine. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije izdala je 4.12.2008. godine Uverenje o akreditaciji br. 612-00-668/2008-04, a 18.05.2009. godine Pravni fakultet Univerziteta Union je od Ministarstva prosvete Republike Srbije dobio dozvolu za rad broj 612-00-431/2009-12. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije izdala je Fakultetu 2021. godine Uverenje br. 612-00-00104/6/2020-03 za izvođenje studijskog programa osnovnih akademskih studija prava u četvorogodišnjem trajanju. Fakultet, kao visokoškolska ustanova, i svi studijski programi koje Fakultet sprovodi akreditovani su u redovnim ciklusima.

Svi podaci o akreditovanim studijskim programima koji se realizuju na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, sa rešenjima o dobijenoj akreditaciji nalaze se na internet stranici Fakulteta.

Preliminarni prijavni list možete preuzeti ovde.

Pitanja ili prijave možete poslati putem email-a: prijava@pravnifakultet.rs

PRIJAVLJIVALJNE NA KONKURS

Prijava na konkurs za upis novih studenata vršiće se od 6. do 30. juna 2022. godine i od 1. do 9. septembra 2022. godine. Prilikom prijave podnose se: svedočanstva za sva četiri razreda srednje škole, diploma o stečenom srednjem obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih, prijavni list (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta) i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 30 evra.

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit obuhvata polaganje testa opšte informisanosti i sklonosti pravu (primer testa možete pogledati na sajtu Fakulteta, u sekciji „Upis 2022/2023”). Polaganje testa će se obaviti 4. i 11. jula 2022. godine u 10 časova i 12. septembra 2022. godine. Redosled kandidata objavljuje se narednog dana od dana polaganja.

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Primer testa provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu. Ukupan broj bodova koji se može osvojiti po oba osnova je najviše 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu kandidat može steći do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.

UPIS

Upis primljenih studenata obavlja se u periodu od 7. do 22. jula 2022. godine odnosno od 19. do 26. septembra 2022. godine. Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita. Troškovi upisa uplaćuju se u iznosu od 50 evra.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 1. Svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diploma (original ili overene fotokopije),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Indeks – dobija se u Studentskoj službi Fakulteta,
 4. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 5. Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 6. Dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu je 160-322641-19.
Poziv na broj – ime studenta tj. broj indeksa, kada bude poznat.

ŠKOLARINA

Školarina iznosi 1800 evra po godini studija, ukoliko se uplati u celosti. Školarina se može platiti i u deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra po godini studija. Školarina na osnovnim studijama za brata ili sestru već upisanog studenta umanjuje se za 30% dok su oboje na studijama. U cenu školarine osnovnih studija uračunati su i udžbenici, prijavljivanje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog usavršavanja studenata. Naknade za usluge koje pruža Fakultet uplaćuju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.


PLAN I PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA PRAVA (240 ESPB)


ZAŠTO PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU?

 • Studiraćete na akreditovanom pravnom fakultetu čiji diplomirani studenti nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita mogu da se upišu u bilo koju advokatsku komoru u Republici Srbiji.
 • Učićete u malim grupama, u prijateljskom okruženju i naučiti zahvaljujući posvećenim profesorima i asistentima sa izuzetnim referencama.
 • Steći ćete dragocena iskustva kroz naše programe prakse u sudovima, advokatskim kancelarijama, organima uprave, privrednim društvima i drugim organizacijama.
 • Već tokom studija bićete osposobljeni da obavljate pravne poslove u okviru programa besplatne pravne podrške koju građanima pružaju naše pravne klinike.
 • Na raspolaganju su vam savremeno opremljena kompjuterska sala, biblioteka i čitaonica. Fakultetska biblioteka raspolaže sa preko 12.000 naslova kako domaće, tako i strane pravne literature. Naši studijski programi omogućavaju nastavak školovanja u inostranstvu.
 • Svake godine podržavamo naše najbolje studente kroz stipendije i nagrade.
 • Mi ćemo vas znati po imenu, podsticati vas da budete najbolji i ponositi se vašim uspehom!

TAKMIČENJA

Naši studenti su učesnici nacionalnih i međunarodnih takmičenja u simulaciji suđenja u oblasti međunarodnog javnog prava (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition), medijskog prava (Price Media Law Moot Court), svemirskog prava (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition) i antidiskriminacionog prava. Pored takmičenja iz oblasti prava studenti su učesnici i u brojnim sportskim takmičenjima.

STRUČNA PRAKSA

Fakultet organizuje stručnu praksu u osnovnim sudovima i Višem sudu u Beogradu, advokatskim kancelarijama, kancelarijama javnih beležnika i privatnih izvršitelja, Narodnoj banci Srbije, privrednim društvima i drugim organizacijama, kao i posete kazneno-popravnim zavodima.

ALUMNI KLUB I CENTAR ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU I ZAPOŠLJAVANJE

Diplomirani studenti ostaju u kontaktu sa Fakultetom kao članovi Alumni kluba, a Centar za profesionalnu orijentaciju i zapošljavanje im pomaže u pronalaženju prilika za dalje usavršavanje i zapošljavanje, uključujući pomoć pri izradi profesionalne biografije i drugih dokumenata potrebnih za prijavljivanje na konkurse za stipendije i radna mesta.