Fakultet redovno održava naučne i stručne konferencije, rasprave, okrugle stolove i slične skupove posvećene aktuelnim temama pravne nauke i pravne prakse. Ovi skupovi uobičajeno se održavaju u prostorijama Fakulteta, a ponekad se organizuju u saradnji sa drugim ustanovama i organizacijama. Naučne skupove često prate zbornici radova, što je prikazano u delu ovog programa koji se odnosi na izdavačku delatnost.

Neki od skupova održanih u prethodnom periodu:

 • Okrugli sto povodom stogodišnjice donošenja Vidovdanskog ustava, održan 28. juna 2021. godine,
 • Stručni skup Antidiskriminacioni propisi, održan 23. marta 2021. godine,
 • Konferencija Digitalna revolucija 4.0: kroz teoriju i praksu, u saradnji sa Fondacijom Registar nacionalnog internet domena Srbije – RNIDS, održana 3. decembra 2020. godine.
 • Međunarodna naučna konferencija Zaštita kolektivnih interesa potrošača, održana 24. oktobra 2020. godine;
 • Međunarodna naučna konferencija Property Law Conference – Challenges of the 21st Century, održana 9. oktobra 2020. godine;
 • Serija seminara Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, održana u periodu od 15. februara do 26. juna 2020. godine;
 • Stručni skup Nedozvoljena medicinska sredstva u sportu, uz podršku Olimpijskog komiteta Srbije, održan 19. novembra 2019. godine.
 • Naučni skup Arbitražno odlučivanje, u saradnji sa Udruženjem za arbitražno pravo, održan 25. oktobra 2019. godine;
 • Savetovanje 150 godina stečajnog zakonodavstva u Srbiji, u saradnji sa Institutom za uporedno pravo, održano 13. i 14. maja 2019. godine;
 • Jednodnevno savetovanje Inspekcije i inspekcijski nadzor, održano 12. aprila 2019. godine;
 • Konferencija Pravo i internet, u saradnji sa Fondacijom Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), održana 29. marta 2019. godine;
 • Stručni skup Novi Zakon o presađivanju ljudskih organa, održan 17. oktobra 2018. godine.
 • Četvrta Work in Progress konferencija Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, održana 11. juna 2018. godine;
 • Savetovanje 40 godina izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima, u saradnji sa JP Službeni glasnik, održano 18. i 19. maja 2018;
 • Regionalna konferencija Praksa Evropskog suda za ljudska prava u upravnim sporovima, u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (Regional School of Public Administration – ReSPA), održana 17. maja 2018. godine;
 • Konferencija Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, 24. novembra 2017. godine,
 • Naučno savetovanje Porodični zakon – dvanaest godina posle, 3. i 4. novembar 2017. godine;
 • Savetovanje Reforma pravosuđa i izmene Ustava Republike Srbije, organizovano u saradnji sa Institutom za uporedno pravo, 29. i 30. septembra 2017. godine;
 • Debata Kako menjati Ustav?, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji, održana 15. maja 2017. godine;
 • Savetovanje Izmene i novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, primena i problemi u praksi, održano 17. marta 2017. godine;
 • Serija tribina Pravosudne profesije – odlučujući razlozi posvećenosti, održane u februaru i martu 2017. godine.