U prostorijama našeg fakulteta 28. juna 2021. godine održan je Okrugli sto povodom stogodišnjice donošenja Vidovdanskog ustava. Skup je prigodnim obraćanjem otvorio dekan PFUU prof. dr Nebojša Šarkić, a u temu okruglog stola publiku, koja je prisustvovala u sali, odnosno koja je pratila izlaganja putem Zoom platforme, uvela je prof. dr Violeta Beširević, profesorka PFUU. Kao uvodničar je govorio prof. dr Kristijan Nilsen sa Univerziteta Orhus u Danskoj, koji je govorio o ustavnim dilemama i problemima ustavnog definisanja u Jugoslaviji, ali i refleksijama tih problema nakon njenog raspada, u državama naslednicama.

Nakon kraće diskusije usledila je besednička sekcija programa, koju je najavio rukovodilac škole besedništvana PFUU Dejan Milić. U okviru ovog dela programa Nikola Bakić, student treće godine PFUU, oživeo je delove prestone besede regenta Aleksandra Karađorđevića izgovorene na otvaranju Ustavotvorne skupštine, dok je koleginica Marija Filipović, studentkinja druge godine, izgovorila oštre kritičke reči vođe komunističke opozicije Sime Markovića.

Zatim je otpočela je prva sesija kojom je predsedavala prof. dr Jelena Jerinić sa PFUU. Dr Vladimir Petrović sa Instituta za savremenu istoriju u Beogradu govorio je o ključnim problemima vidovdanske ustavnosti u potonjim interpretacijama, a specifično o hrvatskoj perspektivi na sistem konstituisan Vidovdanskim ustavom govorio je prof. dr Hrvoje Klasić sa Sveučilišta u Zagrebu. Neke dileme o stvarnim dometima suverenosti naroda u kontekstu nastanka Kraljevine ŠS izneo je prof. dr Marko Božić, sa PFUU.

Na drugoj sesiji, kojom je predsedavala prof. dr Violeta Beširević, učesnicima i slušaocima se obratio prof. dr Dragoljub Popović, takođe profesor na našem fakultetu, govoreći o paralelama između Vajmarskog i Vidovdanskog ustava. Na ovu temu nadovezalo se i izlaganje dr Srđana Miloševića, koji je govorio o agrarnopolitičkim odredbama Vidovdanskog ustava, kao delu socijalno-ekonomskog bloka ovog dokumenta.

Nakon ovih izlaganja usledila je i završna diskusija, a zatim i još jedna besednička sekvenca, u kojoj se publici ponovo Nikola Bakić, ovoga puta obraćanjem Ivana Ribara, predsednika ustavotvorne skupštine, a koleginica Aleksandra Živković, apsolventkinja na našem fakultetu – govor Ljube Davidovića, šefa Demokratske stranke.

Kao završni čin Okruglog stola autorima nagrađenih priloga koji su pristigli na konkurs koji je ovim povodom organizovao PFUU uručene su nagrade. Odlukom žirija u sastavu prof. dr Bogoljub Milosavljević, prof. dr Srđan Šarkić, prof. dr Dragoljub Popović, prof. dr Violeta Beširević i prof. dr Jelena Jerinić dodeljene su prva i treća nagrada. Prva nagrada pripala je Vukašinu Zoriću, doktorandu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a treća nagrada dodeljena je Jeleni Bakoč, studentkinji master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nagrade su uručili prof. dr Srđan Šarkić i prof. dr Dragoljub Popović.