Poštovane koleginice i kolege,

U ime Redakcionog odbora naučnog časopisa TEMIDA, pozivamo vas da svojim radovima doprinesete narednom broju  časopisa TEMIDA, koji će biti posvećen sledećoj temi:

Broj 3: Zelena viktimologija
Rok za predaju radova je produžen do 1. novembra 2022

 Kroz sva tri broja u 2022. godini obeležava se jubilej 25 godina izlaženja naučnog časopisa TEMIDA

TEMIDA je časopis o viktimizaciji, Ijudskim pravima i rodu, koji od 1998. godine izdaje Viktimološko društvo Srbije. Svaki broj je tematski koncipiran, ali se objavljuju i tekstovi van određenih tema. Radovi van tema brojeva mogu da se dostave nezavisno od napred navedenih rokova.

Radovi podležu dvostrukoj anonimnoj recenziji.

TEMIDA je kategorisana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS kao vodeći časopis nacionalnog značaja u oblasti društvenih nauka (M51)TEMIDA nalazi se u DOI (Digital Object Identifier) bazi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO istraživačkoj bazi i uvrštena je u Emerging Sources Citation Index (ESCI), novu ediciju Web of Science.

Sve informacije za autore i autorke mogu se naći na http://www.vds.rs/TemidaOCasopisu.htm

Molimo Vas da ovu poruku prosledite svima koji bi mogli da budu zainteresovani za dostavljanje radova naučnom časopisu TEMIDA.

S poštovanjem,

Prof. dr Sanja Ćopić
Glavna i odgovorna urednica