Dr Cvijetin Đorđić, upravnik KPZ u Nišu, 14. 11. 2022. godine od 11h do 12. 45h održaće predavanje na temu Zatvorski sistem u Srbiji (u srednjoj sali).

Predavanje je obavezno za studente II i III godine, jer predstavlja zamenu za časove Krivičnog prava i Kriminologije sa penologijom koji se neće održati 16. 11. 2022. godine (zbog sprečenosti nastavnika).