Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja nalazi se tabela sa rasporedom vežbi po grupama na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, budite slobodni da mi se obratite putem mejla: jovana.popovic@pravnifakultet.edu.rs

VEŽBE BROJ INDEKSA

  • GRUPA I: 2022/001 – 2022/045
  • GRUPA II: 2022/046 – 2022/161
  • GRUPA III: studenti koji nisu položili ispit (obnove, prelasci, studenti sa viših godina studija)

Rukovodilac vežbi,
Jovana Popović