Poštovane koleginice i kolege,
Vežbe iz krivičnog prava – posebni deo će biti održane za I i II grupu 31.03.2023. sa početkom u 13.00h.