Poštovane koleginice i kolege,
Vežbe iz krivičnog prava – posebni deo će biti održane za I i II grupu 24.04.2023. sa početkom u 10.00h.