Poštovani,

Naš kolega Nikola Kovačević izabran je za ličnost godine većinom glasova uređivačkog kolegijuma nedeljnika “Vreme”.

Kako su istakli iz uređivačkog kolegijuma, Kovačević već više od deset godina predano i profesionalno podržava tražioce azila i izbeglice, pomažući im da tokom procedure azila – u slučajevima kolektivnog proterivanja, pronađu sklonište, nađu posao, ostvare pristup zdravstvenom i obrazovnom sistemu.

„Ličnim primerom je pokazao kako se zaista bori za ljudska prava i kako se takvim trudom pomeraju granice sistema“, navodi u obrazloženju „Vreme“.

Kovačević je dobitnik Nansenove nagrade za rad sa izbeglicama za Evropu 2021. godine, koju dodeljuje UNHCR i to je bio prvi put da ta nagrada, ustanovljena pre skoro sedam decenija, bude dodeljena nekome iz Srbije i sa Zapadnog Balkana.