• I godina – petak, 20. maj u 15h, učionica br. 4
  • II godina – petak, 20. maj u 15 h, učionica br. 4
  • III godina – utorak, 17. maj u  17h, učionica br. 3
  • IV godina – ponedeljak, 16. maj u 16 h, učionica br. 4