Kolokvijumi iz predmeta Radno pravo održaće se po sledećem rasporedu:

  • I kolokvijum: 29.03.2023. godine
  • II kolokvijum: 17.05.2023. godine