Prof. dr Mario Lukinović

REDOVNI PROFESOR

ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: mario.lukinovic@pravnifakultet.rs
Kabinet VII (II sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Pravna informatika
 • Pravo intelektualne svojine
 • Medicinsko pravo

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union (2013)
 • Magistarske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union (2011)
 • Specijalističke studije – Pravni fakultet Univerziteta Union (2007)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2001)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. Nacionalno Brendiranje/dr S. Milovanović, dr M. Lukinović, Službeni Glasnik 2017.
 2. Inovacije: pravno ekonomski aspekti/dr M.Lukinović, prof. dr N. Šarkić, prof. dr M. Stamatović, Pravni fakultet Univerziteta Union/ Službeni Glasnik 2017.
 3. Četrdeset godina Izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima (kourednik sa N. Šarkić i N. Bodiroga), Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta Union/ Službeni Glasnik 2017.
 4. LUKINOVIĆ, Mario, Jovanović Đorđe, Mogućnost tržišne valorizacije srpskih proizvoda s
  posebnim karakteristikama, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 2019..
 5. Jovanović Đorđe, Lukinović Mario, Vitovšević, Zdravko Environment and health – thirty years of
  successful implementation of the Montreal Protocol, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2019..