Iva Ivanov

ASISTENT

ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: iva.ivanov@pravnifakultet.rs
Kabinet IV (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Poresko pravo
 • Pravo Evropske unije

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije – kandidat na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2018-)
 • Master studije (LL.M.) – University of Cambridge (2018)
 • Master studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2017)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2015)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.