Aleksa Radonjić

Aleksa je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na kojem je i doktorirao. Zvanje mastera iz evropskog privatnog prava stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Amsterdamu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Predaje predmete Svojinsko pravo i Potrošačko pravo a osim toga obavlja i funkcije koordinatora za studentska takmičenja i koordinatora alumni kluba. Od 2022. je kopredsedavajući neformalne organizacije Young Property Lawyers Forum. Prethodno je radio i u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Sarađivao je sa Beogradskim centrom za ljudska prava na izradi dva godišnja izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji. Bio je pripravnik-volonter u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Bavi se temama iz oblasti građanskog prava, stvarnog prava, potrošačkog prava, evropskog privatnog prava i socijalne pravde. Autor je više naučnih članaka, udžbenika iz potrošačkog prava i koautor praktikuma iz svojinskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.