Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, od 10. do 15. oktobra 2022. godine, boravili su zaposleni u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Poseta je organizovana u okviru projekta „EU Support to Intellectual Property rights“, u kojem je jedan od članova tima eksperata i prof. dr Mario Lukinović.

Prvog dana posete učesnike je pozdravio vršilac dužnosti dekana prof. dr Nebojše Šarkića, a potom su u toku pet radnih dana održana predavanja iz različitih oblasti prava intelektualne svojine i transfera tehnologije. Predavači su bili: dr Ljiljana Kundaković, vođa projekta mr Miodrag Marković, prof. dr Mario Lukinović, Dejan Đukić direktor RNIDS-a, advokat Dragan Milić iz advokatske kancelarije Milić, kao i advokat Vladimir Marenović iz advokatske kancelarije Živko Mijatović and Partners.