Raspored konsultacija

Prof. dr Violeta Beširević

Lokacija: dekanat (II sprat)
Email: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs, besirevv@ceu.edu

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Pravo Evropske unije
  • Ustavno pravo
  • Medicinsko pravo
 • Master akademske studije
  • Legal Writing and Research
  • Seminar: The Law in Film and Literature
  • Law and Politics
 • Doktorske akademske studije
  • Ljudska prava u medicinskom kontekstu
  • Konstitucionalizam i demokratija
  • Seminar: Klasici pravne literature

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: sreda od 13:00 do 15:00 časova
 • Prolećni semestar: sreda od 14:00 do 16:00 časova

Prof. dr Dijana Marković-Bajalović

Lokacija: Kabinet III (I sprat)
Email: dijana.markovicbajalovic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Obligaciono pravo
  • Arbitražno pravo
 • Master akademske studije
  • Međunarodno privredno pravo
  • Seminar međunarodno privredno pravo
  • Međunarodna trgovinska arbitraža

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: utorak od 10:00 do 12:00 časova
 • Prolećni semestar: petak od 11:00 do 13:00 časova

Prof. dr Jelena Arsić

Lokacija: Kabinet VI (II sprat)
Email: jelena.arsic@pravnifakultet.rs, jelena.arsic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Nasledno pravo
  • Porodično pravo
  • Medijacija
 • Master akademske studije
  • Prava deteta i porodica
  • Seminar porodično pravo
  • Porodična medijacija
  • Contemporary Dispute Resolution and Mediation
 • Doktorske akademske studije
  • Alternativni pristupi zaštiti prava iz porodičnih odnosa

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: sreda od 13:00 do 15:00 časova
 • Prolećni semestar: sreda od 13:00 do 15:00 časova

Prof. dr Jelena Jerinić

Lokacija: Kabinet VI (II sprat)
Email: jelena.jerinic@pravnifakultet.rs, jelena.jerinic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Ustavno pravo
  • Upravno pravo
 • Master akademske studije
  • Komparativna javna uprava
  • Seminar upravno pravo
  • Sudska kontrola uprave
  • Legal Writing and Research
  • Principles of Good Governance
 • Doktorske akademske studije
  • Pravo na dobru upravu

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: četvrtak od 11:00 do 12:00 časova i od 14:45 do 15:45 časova
 • Prolećni semestar: četvrtak od 13:45 do 15:45 časova

Prof. dr Mario Lukinović

Lokacija: Kabinet VII (II sprat)
Email: mario.lukinovic@pravnifakultet.rs, mario.lukinovic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Pravna informatika
  • Pravo intelektualne svojine
 • Master akadmeske studije
  • Ekološko pravo
  • Seminar ekološko pravo
  • Odgovornost za ekološke štete
  • Međunarodno ekološko pravo
 • Doktorske akademske studije
  • Pravo zaštite životne sredine

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: sreda od 11:00 do 12:00 časova
 • Prolećni semestar: petak od 10:00 do 11:00 časova

Prof. dr Slađana Jovanović

Lokacija: Kabinet II (I sprat)
Email: sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs, sladjana.jovanovic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Krivično pravo – opšti deo
  • Krivično pravo – posebni deo
  • Kriminologija sa penologijom
  • Krivično procesno pravo
 • Master akademske studije
  • Krivično pravo i zaštita žrtava
  • Seminar krivično pravo
  • Prekršajno pravo
 • Doktorske akademske studije
  • Krivično pravo i savremeni kriminalitet

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: utorak od 12:45 do 13:45 časova; sreda od 10:00 do 11:00 časova
 • Prolećni semestar: četvrtak od 13:45 do 14:45 časova; petak od 12:45 do 13:45 časova

Prof. dr Sonja Bunčić

Lokacija: Kabinet VII (II sprat)
Email: sonja.buncic@pravnifakultet.rs, sonja.buncic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Bankarsko pravo
  • Berzansko pravo
  • Kompanijsko pravo
  • Sportsko pravo
 • Doktorske akademske studije
  • Ugovori o međunarodnoj trgovini

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: petak od 12:00 do 14:00 časova
 • Prolećni semestar:

Prof. dr Tatjana Papić

Lokacija: Kabinet VI (II sprat)
Email: tatjana.papic@pravnifakultet.rs, tatjana.papic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Međunarodno javno pravo
 • Master akademske studije
  • International Human Rights Law Seminar
  • Legal Writing and Research
  • Seminar: Law in Film and Literature
 • Doktorske akademske studije
  • Međunarodno pravo i savremeni svet

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: utorak od 13:00 do 15:00 časova
 • Prolećni semestar: sreda od 13:00 do 15:00 časova.


Prof. dr Jelena Simić

Lokacija: Kabinet VIII (II sprat)
Email: jelena.simic@pravnifakultet.rs, jelena.simic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Osnovi građanskog i privrednog prava
  • Svojinsko pravo
  • Medicinsko pravo
 • Master akademske studije
  • Health and Human Rights
  • Seminar: The Law in Film and Literature
  • Selective Topics in Property Law
 • Doktorske akademske studije
  • Ljudska prava u medicinskom kontekstu
  • Komunikacione veštine neophodne za objavljivanje naučnih radova
  • Seminar: Klasici pravne literature

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: sreda od 12:00 do 14:00 časova
 • Prolećni semestar: četvrtak od 12:00 do 14:00 časova

Prof. dr Marko Božić

Lokacija: Kabinet IV (I sprat)
Email: marko.bozic@pravnifakultet.rs, marko.bozic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Osnovi prava
  • Uporedno pravo
 • Master akademske studije
  • Osnovi metodologije pravnih istraživanja
 • Doktorske akademske studije
  • Teorija prava sa metodologijom naučnog istraživanja
  • Konstitucionalizam i demokratija

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: sreda od 14:00 do 15:00 časova; četvrtak od 14:00 do 15:00
 • Prolećni semestar: četvrtak od 11:00 do 13:00 časova

Prof. dr Mihajlo Babin

Lokacija: Kabinet IV (I sprat)
Email: mihajlo.babin@pravnifakultet.rs, mihajlo.babin@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Poresko pravo
 • Master akademske studije
  • Taxation and Public Policy

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: utorak od 09:00 do 10:00 časova i od 12:00 do 13:00
 • Prolećni semestar: utorak od 09:00 do 10:00 časova i od 12:00 do 13:00

Prof. dr Saša Gajin

Lokacija: Kabinet VIII (II sprat)
Email: sasa.gajin@pravnifakultet.rs, sasa.gajin@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Ljudska prava
  • Pravo medija
  • Antidiskriminaciono pravo
 • Master akademske studije
  • Privacy Rights and Law of Information
  • Theory of Human Rights and Equality

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: ponedeljak od 10:45 do 11:45 časova; utorak od 11:45 do 12:45
 • Prolećni semestar: sreda od 10:45 do 12:45 časova

Doc. dr Aleksa Radonjić

Lokacija: Kabinet VIII (II sprat)
Email: aleksa.radonjic@pravnifakultet.rs, aleksa.radonjic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Svojinsko pravo
  • Potrošačko pravo
 • Master akademske studije
  • EU Private Law
  • Selective Topics in Property Law
 • Doktorske akademske studije
  • Teorija prava sa metodologijom naučnog istraživanja
  • Komunikacione sposobnosti važne za učešće na konferencijama
  • Veštine kritičkog mišljenja i rešavanje složenih problema

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: sreda od 11:00 do 13:00 časova
 • Prolećni semestar: sreda od 11:00 do 13:00 časova

Doc. dr Slobodan Vukadinović

Lokacija: Kabinet III (I sprat)
Email: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Međunarodno privatno pravo
  • Osnovi građanskog i privrednog prava
  • Međunarodno privredno pravo
 • Master akademske studije
  • Međunarodno privredno pravo
  • Međunarodna trgovinska arbitraža
 • Doktorske akademske studije
  • Ugovori u međunarodnoj trgovini
  • Uvod u naučnoistraživački rad – specifičnosti u oblasti privatnog prava

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: po prethodnom dogovoru sa profesorom putem maila
 • Prolećni semestar: ponedeljak od 15:45 do 17:45 časova

Doc. dr Mila Petrović

Lokacija:
Email: mila.petrovic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Radno pravo

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: ponedeljak od 12:30 do 14:30 časova
 • Prolećni semestar: sreda od 12:00 do 13:00 časova, petak 12:00 do 13:00 časova

Doc. dr Milena Banić

Lokacija: Kabinet V (I sprat)
Email: milena.banic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Porodično pravo
  • Nasledno pravo
 • Master akademske studije
  • Prava deteta i porodica
  • Seminar porodično pravo
  • Ekološko pravo
  • Seminar ekološko pravo
  • Odgovornost za ekološke štete
  • Međunarodno ekološko pravo

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: utorak od 12:00 do 14:00 časova
 • Prolećni semestar: utorak od 12:00 do 14:00 časova

Doc. dr Srđan Milošević

Lokacija: Kabinet IV (I sprat)
Email: srdjan.milosevic@pravnifakultet.rs, srdjan.milosevic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Rimsko pravo
  • Istorija prava

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: sreda od 11:30 do 12:30 časova, četvrtak od 11:30 do 12:30
 • Prolećni semestar: sreda od 10:00 do 12:00 časova

Doc. dr Vladimir Crnjanski

Lokacija: Kabinet VII (II sprat)
Email: vladimir.crnjanski@pravnifakultet.rs, vladimir.crnjanski@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Građansko procesno pravo
  • Posebni građanski postupci
  • Pravosudno organizaciono pravo
  • Obligaciono pravo I
 • Master akademske studije
  • Seminar Pravosudno organizaciono pravo

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: utorak od 13:00 do 15:00 časova
 • Prolećni semestar: utorak od 15:00 do 17:00 časova

Mast. rod. stud Ankica Dragin

Lokacija: Kabinet III (I sprat)
Email: ankica.dragin@pravnifakultet.rs, ankica.dragin@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Engleski jezik I
  • Engleski jezik II
  • Engleski jezik III
  • Engleski jezik IV

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: ponedeljak od 14:00 do 15:00 časova; četvrtak od 10:00 do 11:00 časova
 • Prolećni semestar: ponedeljak od 13:00 do 15:00 časova

Mr Dragana Mirčić Panić

Lokacija: Kabinet III (I sprat)
Email: dragana.mircic@pravnifakultet.rs, dragana.mircicpanic@pravnifakultet.edu.rs

Predmeti:

 • Osnovne akademske studije
  • Italijanski jezik I
  • Italijanski jezik II
  • Italijanski jezik III
  • Italijanski jezik IV

Termini konsultacija:

 • Jesenji semestar: ponedeljak od 13:00 do 15:00 časova
 • Prolećni semestar: ponedeljak od 13:00 do 15:00 časova