OBAVEŠTENJE

Usled aktuelne epidemiološke situacije, odlaže se održavanje Kratkog programa studija – Izvršno pravo, koji je bio planiran u prolećnom semestru (mart – jun 2022. godine).

Informacija o terminu održavanja Programa u jesenjem semestru biće blagovremeno objavljena.


Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije je svojim rešenjem br. 612-00-00071/12/2021-06 od 16. aprila 2021. godine usvojio zahtev Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beograd za uvođenje u evidenciju kratkog programa studija “IZVRŠNO PRAVO”. Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu sa posebnim zadovoljstvom obaveštava sve zainteresovane koleginice i kolege da je početak nastave za kratki program studija pod nazivom „IZVRŠNO PRAVO“ planiran za 5. mart 2022. godine. Kratki program studija organizuje se kao jednosemestralni program.

Nastava će biti organizovana kombinovanom metodom, predavanjima u zgradi Fakulteta (Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd), u skladu s epidemiološkim merama, ili online putem Zoom platforme.

Cilj kratkog programa studija

Cilj kratkog programa studija je upoznavanje polaznika sa zakonskim pravilima izvršnog postupka kako bi se dodatno osposobili za zakonito, pravilno i efikasno sprovođenje postupka prinudnog izvršenja. Usavršavanjem potrebnih znanja u nastavi polaznici će steći dodatno iskustvo potrebno za rešavanje konkretnih slučajeva u postupku prinudnog izvršenja.

Ishod kratkog programa studija

Uspešnim savladavanjem kratkog programa studija “IZVRŠNO PRAVO” polaznik će steći potrebna znanja i veštine na osnovu kojih će moći da razume osnovna načela izvršnog prava i da samostalno i stručno u praksi primeni zakonska pravila koja uređuju izvršni postupak. Analizom pojedinih izvršnih predmeta polaznici će se upoznati sa procesnim ovlašćenjima javnih izvršitelja prilikom odlučivanja I sprovođenja izvršenja kako bi se osposobili da samostalno i stručno učestvuju u izvršnom postupku. Praksa će biti realizovana u sudu, javnoizvršiteljskoj kancelariji, a po potrebi i u javnobeležničkoj kancelariji.

Pravo na upis imaju kandidati koji poseduju najmanje zvanje DIPLOMIRANI PRAVNIK, pri čemu se jednosemestralni kratki program studija “IZVRŠNO PRAVO” organizuje najviše za 30 (trideset) polaznika.

Polaznici koji uspešno okončaju kratki program studija stiču 30 ESP bodova, koji će im biti priznati na master akademskim studijama (60 ESP bodova) u okviru studijskog modula Pravosudno organizaciono pravo, koji će se realizovati od oktobra 2021. godine. Drugim rečima, polaznicima koji uspešno okončaju kratki program studija “IZVRŠNO PRAVO” biće priznato 30 ESP bodova prilikom upisa na master akademske studije (ukupan broj bodova na master studijama je 60 ESP) Pravosudno organizaciono pravo, koje obuhvataju tri izborna predmeta: Pravosudno organizaciono pravo; Javnoizvršiteljska delatnost, Javnobeležnička delatnost.

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave na e-mail: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs do 1. marta 2022. godine.

Iznos školarine za kratki program studija “Izvršno pravo” nalazi se u posebnom obaveštenju, koji je sastavni deo ovog opšteg obaveštenja

 Za polaznike iz inostranstva školarina za kratki program studija “IZVRŠNO PRAVO” iznosi 1.200 evra.

Cena školarine obuhvata troškove obavezne literature, teorijske nastave, praktične nastave (prakse, obuke i sl.) koju organizuje Fakultet kao i prijavu ispita.

Raspored

Prijava