Studenti završnih godina studija zainteresovani za praksu kod advokata, javnih beležnika, javnih izvršitelja, u Gradskom pravobranilaštvu Grada Beograda, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja, Prekršajnom sudu u Beogradu ili Obrenovcu (u periodu 24. 1 – 5. 2. 2022. godine) mogu se prijaviti prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 15. januara 2022. godine.  

U prijavi navesti: ime, prezime, godinu studija, željenu praksu