11. novembar u 12hNovi Sad
23. novembar 2022. u 18h – Beograd
2. decembar u 12h – Niš
9. decembar u 12h – Beograd

Učešće na seminaru je moguće neposredno ili ONLINE preko ZOOM internet platforme

Pravni fakultet Univerziteta Union poziva Vas na seminare o primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Seminari će se održati 11. novembra 2022. godine u Novom Sadu, 23. novembra 2022. godine u Beogradu, 2. decembra 2022. godine u Nišu i 9. decembra 2022.  u Beogradu.

Na savetovanjima će biti obrađena sva sporna pitanja iz domena primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji se primenjuje od 1.1.2020. godine. Program ovih seminara usaglašen je sa aktom o stručnom usavršavanju kojim se uređuje permanentna edukacija javnih izvršitelja.

U cenu kotizacije uračunata je i knjiga (četvrto izmenjeno i bitno dopunjeno izdanje) KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU autora prof. dr Nebojše Šarkića i Mladena Nikolića, sudije Privrednog apelacionog suda. Komentar ima oko 1200 strana i sadrži tekst Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje od 1.1.2020. godine, sa stručnim objašnjenjima, sudskom praksom i pratećim propisima. U drugom delu knjige obrađuju se teorijska pitanja iz izvršnog prava.

Učesnici seminara dobijaju sertifikat priznat od strane Komore javnih izvršitelja.

Prijava za seminar putem mail-a savetovanje@pravnifakultet.rs

  • Kotizacija za seminare koji se organizuju 11. novembra, 2. decembra i 9. decembra 2022. godine je po seminaru 15.000 dinara + PDV u kojoj je uračunat i primerak Komentara.
  • Kotizacija za seminar koji se organizuje novembra 2022. godine iznosi 8.000 + PDV.

Za učesnike koji uplate za dva seminara cena se umanjuje za 10 %, za tri seminara 20% a za sva četiri seminara je 30 %.  Isti princip važi i za kancelarije koje uplate za dva ili više polaznika.

Pojedinačna cena Komentara  iznosi 5.000 dinara i može se zasebno naručiti.

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 150-1848463-45.


NOVI SAD

11. novembar 2022. godine u 12 časova
FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE DR LAZAR VRKATIĆ
Novi Sad, Bulevar oslobođenja 76

Osnovna tema:  PROPISI KOJIMA SE UREDJUJU PITANJA U VEZI SA RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA (1 dan)

OSNOVNA NAČELA IZVRŠNOG POSTUPKA;
OPŠTE PROCESNE ODREDBE O POSTUPKU IZVRŠENJA;
OPŠTI POJMOVI O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

  • Uvodno izlaganje: dr Nebojša Šarkić
  • Predavači: Mladen Nikolić, sudija Privredni apelacioni sud u Beogradu, Tatjana Pakledinac, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu i dr Zoran Vavan.

BEOGRAD

23. novembar 2022. godine u 18 časova
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU
Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd

Osnovna tema: MEĐUNARODNI ASPEKTI IZVRŠENJA (1/2 dana)

ISTORIJSKI PRIKAZ I RAZVITAK SLUŽBI JAVNI IZVRŠITELJA U NAS I U SVETU;
SAVREMENI KONCEPTI FUNKCIJE SUDSKIH I JAVNIH IZVRŠITELJA;
UPOREDNA PRAVNA REŠENJA

  • Uvodničari: dr Nebojša Šarkić i dr Damir Šite, javni izvršitelj iz Subotice

NIŠ

2. decembar 2022. godine u 12 časova
FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE DR LAZAR VRKATIĆ
Niš, Vojvode Mišića 48

Osnovna tema: TROŠKOVI IZVRŠNOG POSTUPKA I NAKNADA ZA RAD (1 dan)

TROŠKOVI IZVRŠNOG POSTUPKA (sudski troškovi, troškovi javnog izvršitelja, troškovi stranaka i učesnika);
NOVČANE KAZNE U IZVRŠNOM POSTUPKU SUDSKI PENALI I JEMSTVA

  • Uvodno izlaganje: dr Nebojša Šarkić
  • Predavači: Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Vukašin Sarajlić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu i dr Zoran Vavan.

BEOGRAD

9. decembar 2022. godine u 12 časova
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU
Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd

Osnovna tema: VEŠTINA JAVNOG NASTUPA I UPRAVLJANJE STRESNIM SITUACIJAMA (1 dan)

ODNOS MEDIJACIJE I IZVRŠNOG POSTUPKA;
KOMUNIKACIJA SA JAVNOŠĆU TE UPRAVLJANJE STRESNIM SITUACIJAMA

  • Uvodno izlaganje: dr Nebojša Šarkić
  • Predavači: dr Jelena Arsić, Blažo Nedić, advokat i medijator i prof. dr Željka Bojanić

Napomena: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu akreditovan je za sve nivoe studija (osnovne, master i doktorske studije) i kao institucija za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti. Fakultet je odlukom Ministarstva pravde Republike Srbije posebno akreditovan za sprovođenje programa osnovne obuke medijatora, a Jelena Arsić i Blažo Nedić akreditovani su kao predavači. Fakultet je dobio i saglasnost Komore za edukaciju javnih izvršitelja shodno važećem Pravilniku.