SEMINAR ZA JAVNE IZVRŠITELJE

10 . mart  2023. godine u 11h
Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu

Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd

Učešće na seminaru je moguće neposredno ili ONLINE preko ZOOM internet platforme

Opšta tema: „ULOGA I POLOŽAJ UČESNIKA IZVRŠNOG POSTUPKA“

Teme :

  1. POLOŽAJ JAVNIH IZVRŠITELJA, ZAMENIKA I POMOĆNIKA JAVNIH IZVRŠITELJA (status, ovlašćenja, dužnosti) –  ½ dana – 1 bod
  2. SUBJEKTI IZVRŠNOG POSTUPKA I NJIHOVA ULOGA – ½ dan – 1 bod
  • Predavači: dr Nebojša Šarkić  i  doc. dr Zoran Vavan  licencirani predavači za stručnu obuku javnih izvršitelja prema sertifikatu Komore javnih izvršitelja (u prilogu).

Na skupu će uzeti učešće i odgovarati na pitanja Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu i Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu

Pravni fakultet Univerziteta Union poziva Vas na seminar o primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Seminar će se održati u petak, 10. marta u 11 časova na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, adresa Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd.

Program seminara usaglašen je sa aktom o stručnom usavršavanju koji se primenjuje za permanatnu edukaciju javnih izvršitelja.

U cenu kotizacije uračunata je i knjiga (četvrto  izmenjeno i bitno dopunjeno izdanje)  KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU  autora prof. dr Nebojše Šarkića i Mladena Nikolića, sudije Privrednog apelacionog suda. Komentar ima oko 1200 strana i sadrži tekst Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje od 1.1.2020. godine sa stručnim objašnjenjima,  sudskom praksom i pratećim propisima. U drugom delu knjige obrađuju se teorijska pitanja iz izvršnog prava.

Učesnici seminara dobijaju sertifikat vrednovan sa 2 boda (trajanje 1 dan (dve teme iz dva modula u vrednovanju od po 1 boda) priznat od strane Komore javnih izvršitelja.

Prijava za seminar putem mejla  savetovanje@pravnifakultet.rs

  • Kotizacija za seminar 18.000 (PDV je uključen u cenu)  u kojoj je uračunat i primerak Komentara.

Kancelarija javnih izvršitelja koja uplati za  dva ili više učenika dobija 10% popusta.

Pojedinačna cena Komentara iznosi 5.000 dinara i može se zasebno naručiti.

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta:  150-1848463-45.