Seminar

PROCESNI POLOŽAJ PROCENITELJA U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE

25. mart 2022. godine u 12 časova

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd
Neposredno prisustvo (uživo) i online putem zoom internet platforme

Pravni fakultet Univerzitet Union u Beogradu i Nacionalno udruženje procenitelja Srbije pozivaju vas na seminar PROCESNI POLOŽAJ PROCENITELJA U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE koji će se održati u petak, 25. marta 2022. godine sa početkom u 12 časova.

Program seminara:

  • 11:30 –  Registracija učesnika
  • 12:00 – Pozdravna reč dekana prof. dr Nebojše Šarkića i Danijele Ilić FRICS, REV, REV-BV, predsednika Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije
  • 12:15 – 12:30 – prof. dr Jelena Jerinić, “Utvrdjivanje javnog interesa u postupku eksproprijacije”
  • 12:30 – 12:45 – prof. dr Dragoljub Popović, “Iskustva Evropskog suda za ljudska prava u postupku eksproprijacije”
  • 12:45 – 13:15 – prof. dr Nebojša Šarkić, “Proceni položaj veštaka – procenitelja u gradjansko pravnim postupcima “
  • 13:15 – 13:30 – doc. dr Vladimir Crnjanski, “Pravni značaj procene tržišne vrednosti nepokretnosti u vansudskom postupku hipotekarnog namirenja”
  • 13:30 – 13:45 – Pauza
  • 13:45 – 14:30 – prof. dr Milena Trgovčević-Prokić, “Vanparnični postupak i eksproprijacija”
  • 14:30 – 15:35 – “Utvrdjivanje tržišne cene (tržišna vrednost) u slučajevima promene namene zemljišta i mogući modeli izračunavanja u postupku eksproprijacije”, Danijela Ilić FRICS, REV, REV-BV, Ivana Stanojević REV, Zdenka Bogataj REV, Zoran Đurić REV, Zoran Stanić REV
  • 15:35 – 16:00 – Diskusija- pitanja i odgovori

Seminar je namenjen proceniteljima, sudskim veštacima, sudijama, advokatima, pravnicima, zaposlenima u javnim upravama i ostalima koji se bave nepokretnostima u postupku eksproprijacije.

Prijava: Potrebno je poslati Prijavni formular za seminar je putem mejla savetovanje@pravnifakultet.rs

Cena kotizacije za seminar je 10.000 plus PDV. Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 150-1848463-45 (Eurobank-Direktna banka).

Cena kotizacije za uplate iz inostranstva je 110 eura. Detaljne istrukcije za uplate iz inostranstva možete dobiti putem maila savetovanje@pravnifakultet.rs

U cenu kotizacije uključena je i prateća literatura: Komentar zakona o vanparničnom postupku autora prof. dr Milene Trgovčević-Prokić i prof. dr Gordane Stanković i knjiga Veštačenje u gradjanskim stvarima autora prof. dr Nebojše Šarkića i Mladena Nikolića sudije Privrednog apelacionog suda u Beogradu.

Pojedinačna cena knjige je 4.300 dinara a druge 1.000 dinara i mogu se dodatno poručiti u knjižari Fakulteta (telefon 011 2095 530 i mejl knjizara@pravnifakultet.rs).

Prisustvom na seminaru se ostvaruje 5 CPD poena za kontinuiranu edukaciju licenciranih procenitelja nepokretnosti kod Ministarstva finansija i/ili REV sertifikovanih procenitelja.*

Seminar će se održati uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

*NAPOMENA
Radi izdavanja CPD potvrde kontinuiranog profesionalnog usavršavanja za procenitelje neophodno je da:
• Evidentirate svoje prisustvo (potpisivanjem na listu prisutnosti ili registracijom na link za praćenje)
• Da je izmirena obaveza prema organizatoru
• Da je uredno izvršena prijava organizatoru

Formular – prijave