SEMINAR O PRIMENI ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

21.12.2022 . godine od 12h
Učešće na seminaru je moguće neposredno  ili ONLINE preko ZOOM internet platforme

Tema : „Opšta pravila o postupku izvršenja“

(1/2 dana – 1 bod)

Predavači: dr Nebojša Šarkić i doc. dr Zoran Vavan licencirani predavači za stručnu obuku javnih izvršitelja prema sertifikatu Komore javnih izvršitlja. Na skupu će uzeti učešće i odgovarati na pitanja Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu.

Pravni fakultet Univerziteta Union poziva Vas na seminar o primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Seminar će se održati u sredu,  21. decembra  2022. godine  od 12 časova  na  Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, adresa Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd.

Na savetovanju  će biti obrađena, dodatno, u okviru diskusije i  sva sporna pitanja iz domena primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje od 1.1.2020. godine. Program ovih seminara usaglašen je sa aktom o stručnom usavršavanju koji se primenjuje za permanatnu edukaciju javnih izvršitelja.

U cenu kotizacije uračunata je i knjiga (četvrto  izmenjeno i bitno dopunjeno izdanje)  KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU  autora prof. dr Nebojše Šarkića i Mladena Nikolića, sudije Privrednog apelacionog suda. Komentar ima oko 1200 strana i sadrži tekst Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje od 1.1.2020. godine sa stručnim objašnjenjima,  sudskom praksom i pratećim propisima. U drugom delu knjige obrađuju se teorijska pitanja iz izvršnog prava.

Učesnici seminara dobijaju sertifikat priznat od strane Komore javnih izvršitelja.

Prijava za seminar putem mejla  savetovanje@pravnifakultet.rs

  • Kotizacija za seminar 15.000 dinara + PDV u kojoj je uračunat i primerak Komentara.

Kancelarija javnih izvršitelja koja uplati za  dva ili više učenika dobija 10% popusta.

Pojedinačna cena Komentara iznosi 5.000 dinara i može se zasebno naručiti.

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 150-1848463-45.