Danas se navršava decenija od smrti našeg profesora Vojina Dimitrijevića, istaknutog borca za ljudska prava i demokratiju u Srbiji.

Profesor Dimitrijević je bio član i potpredsednik Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, član Instituta za međunarodno pravo, Venecijanske komisije za demokratiju kroz pravo, ad hoc sudija Međunarodnog suda pravde, član Stalnog arbitražnog suda, Međunarodne komisije pravnika i direktor Beogradskog centra za ljudska prava.

Bio je svetionik u borbi protiv strahovlade, netolerancije, nacionalizma i gluposti, a generacije naših studenta i studentkinja su imali privilegiju da ih podučava i ljudskim pravima i međunarodnom pravu.

Pogledajte film Beogradskog centra za ljudska prava “In memoriam – Vojin Dimtrijević”: https://www.youtube.com/watch?v=9J1GFOTmWhw.