Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati prvog testa iz predmeta Svojinsko pravo održanog 23.12.2021. godine.

Rezultati (I test) – Svojinsko pravo (23.12.2021.)