Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Uvod u pravo održanog 22.12.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Uvod u pravo (22.12.2022.)