Poštovane studentkinje i studenti,

U nastavku obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Uvod u pravo održanog 10.11.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Uvod u pravo (10.11.2022.)