Poštovane studentkinje i studenti,

U nastavku obaveštenja nalaze se rezultati Kolokvijuma I izpredmeta Prekršajno pravo održanog 08.04.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Prekršajno pravo (08.04.2022.)