Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu obaveštenja nalaze e rezultati kolokvijuma iz predmeta Pravo intelektualne svojine održanog 10.11.2023. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Pravo intelektualne svojine (10.11.2023.)