Poštovane studentkinje i studenti,

U nastavku obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Porodično pravo održanog 04.05.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Porodično pravo (04.05.2022.)