Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Obligaciono pravo održanog 05.12.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Obligaciono pravo (05.12.2022.)