Poštovane studentkinje i studenti,

U nastavku obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Obligaciono pravo održanog 05.05.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Obligaciono pravo (05.05.2022.)