Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Obligaciono pravo održanog 02.11.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Obligaciono pravo (02.11.2022.)