Poštovane studentkinje i studenti,
U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Ljudska prava.