Poštovane studentkinje i studenti,

U nastavku obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Krivično procesno pravo održanog 28.03.2022. godine.

Rezultat (kolokvijum) – Krivično procesno pravo (28.03.2022.)