Poštovane studentkinje i studenti,

U nastavku ovog obaveštenja nalaze se rezultati koloklvijuma iz predmeta Krivično pravo – posebni deo.

Rezultati (kolokvijum) – Krivično pravo – posebni deo