Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati kolokovijuma iz predmeta Krivično pravo – opšti deo održanog 23.11.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Krivično pravo – opšti deo (23.11.2022.)