Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo – opšti deo održanog 14.12.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Krivično pravo – opšti deo (14.12.2022.)