Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu su rezultati kolokvijuma iz Kriminologije sa penologijom od 30.11.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Kriminologija sa penologijom (30.11.2022.)