Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Kriminologija sa penologijom održanog 21.12.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Kriminologija sa penologijom (21.12.2022.)