Poštovane studentkinje i studenti,

U nastavku obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Obligaciono pravo rađenog 20.05.2022. godine.

Studenti koji su položili prvi kolokvijum iz Obligacionog prava, imaju mogućnost da polažu drugi kolokvijum dana 7.06. u 13h. Kolokvijum mogu polagati i studenti koji nisu položili drugi kolokvijum održan 20.05.2022. (popravni kolokvijum).

Rezultati (kolokvijum) – Obligaciono pravo (20.05.2022.)