Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu obaveštenja nalaze se rezulati kolokvijuma iz predmeta Intelektualna svojina održanog 23.11.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Intelektualna svojina (23.11.2022.)