Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Intelektualna svojina održanog 22.12.2021. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Intelektualna svojina (22.12.2021.)